Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Economie

Prezentare

În cadrul Facultăţii de Economie ciclul de licenţă asigură pregătirea studenţilor prin programul de studii „Economie şi comunicare economică în afaceri” ale cărui planuri de învăţământ asigură absolvenţilor dobândirea de competenţe profesionale şi transversale ce facilitează integrarea cu uşurinţă pe piaţa muncii.

Cunoştinţele fundamentale de teorie economică, abilitatea utilizării şi implementării acestora în analize economice realizate la nivel micro sau macroeconomic, competenţele de comunicare profesională în domeniul economic şi de relaţionare eficientă atât cu mediul de afaceri cât şi cu publicul larg permit absolvenţilor o plajă largă de alegere a viitoarei profesii.

Admitere Facultate


Începând cu anul universitar 2013/2014, Academia de Studii Economice din Bucureşti va organiza examen de admitere la studiile universitare de licenţă, care va consta într-o probă scrisă, tip grilă, din disciplinele de liceu: Matematică (nivelul III) şi Economie (nivelul II), la care se adaugă Limba străină pentru programele de studii în limbi străine.

Pe 23 februarie 2013 s-a lansat platforma online admitere ASE 2013 pentru pregătirea şi simularea examinării, precum și broşura ce conţine întrebările de pe platforma online.

În ce perioada ma înscriu?
   • Dosarul se depune între 16-19 iulie, orele 9.00-12.00, 14.00-18.00
Când sustin examenul?
   • 24 sau 25 iulie între orele 9.00-12.00
Dosarul de înscriere - ce acte contine?

   • Candidatul va prezenta un dosar plic, pe care va în scrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail si numarul de telefon, cu urmatoarele acte:
         • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalenta cu aceasta) si foaia matricola (sau echivalenta acesteia, din care rezulta mediile anilor de studii) în original sau copii legalizate (absolventii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2013 pot prezenta adeverinta eliberata de liceu, cu precizarea mediei generale de bacalaureat, a mediei generale a anilor de studiu din liceu, a termenului de valabilitate si mentionarea faptului ca nu a fost eliberata diploma de bacalaureat);
       • Adeverinta medicala tip, eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care sa rezulte ca solicitantii sunt apti pentru profilul la care candideaza;
       • Copia legalizata a certificatului de nastere;
       • Copia cartii de identitate;
       • Copia legalizata a certificatului de casatorie (dacaeste cazul);
       • Declaratie pe propria raspundere prin care candidatul se angajeaza ca nu va beneficia concomitent de

finantare de la buget pentru doua sau mai multe programe de studii universitare, indiferent de nivelul lor si ca nu va urma simultan mai mult de doua programe de studii universitare, indiferent de nivelul si forma de finantare ale acestora;
       • Doua fotografii 3/4;
       • Bonul bonul valoric / bonurile valorice reprezentând taxa de înscriere;
   • Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Admiterea la studiile universitare de licenţă (3 ani) se face în două etape distincte:

     1.    pentru ocuparea locurilor finantate de la buget si a celor cu taxa, cu examen de admitere(70% - testul grila, 30% media examenului de bacalaureat)
     2.    pentru ocuparea locurilor cu taxa, ramase disponibile dupa prima etapa, fara examen de admitere, pe baza mediei de la bacalaureat.
   • La Libraria Editurii ASE, sala 0035 (langa Amfiteatrul I, puteti achizitiona brosurile cu intrebari, in spiritul celor ce vor fi propuse la examen, si cu solutiile acestora. Pretul este 15 lei pentru Testele-grila si 12 lei – pentru Raspunsurile la teste.
   • Pentru explicatii suplimentare va rugam sa ne scrieti la adresa de email Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Ce taxe de înscriere si de scolarizare se cer?
   • La invatamantul de licenta cu frecventa taxa de inscriere este de 100 lei. In aceasta taxa sunt incluse

primele doua optiuni. Candidatii care vor sa isi exprime mai mult de doua optiuni vor plati, in plus, cate 25 lei pentru fiecare optiune exprimata.La invatamantul la distanta taxa este unica, de 100 lei, indiferent de numarul optiunilor solicitate de catre candidat.
   • Taxa de scolarizare este de 3500 de lei pentru forma de invatamant cu frecventa si de 3200 de lei pentru forma de invatamant la distanta. Taxa de scolarizare pentru anul universitar 2013- 2014 este de 3.500 lei/an pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene. Pentru cetatenii straini, altii decat cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, sau cetatenii romani cu rezidenta permanenta in strainatate, taxa de studii este de 250 €/luna.

Masterate

Masterat de cercetare
• Economie Europeană  
• Comunicare în afaceri

Masterat profesional
• Analize şi strategii economice

Contact


Adresa: Cladirea Virgil Madgearu, Calea Dorobantilor nr. 15-17, sector 1, Bucuresti, cod 010552
Tel. +4 021 319.19.00 si +4 021 319.19.01/106 si 364;
Tel: +4 021 319.19.20;
Fax: +4 021 319.19.20
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Pagina Web: www.economie.ase.ro

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop