Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Teatru si Televiziune

Prezentare


Facultatea de Teatru şi Televiziune face parte din Universitatea „Babes-Bolyai”, instiuţie academică multiculturală, cu o bogată tradiţie şi care se bucură de o largă apreciere internaţională. Astfel, studenţii nostri pot beneficia de posibilitatea efectuării unor stagii la universităţi străine partenere şi, totodată, de recunoaşterea europeană a diplomelor obţinute aici.

Viitorii actori, regizori, teatrologi (dramaturgi, critici de teatru sau impresari) îşi desfăşoară o bună parte din activităţile specifice şi de atelier în studiourile facultăţii şi îşi prezintă spectacolele în cadrul Studioului „Radu Stanca” sau pe scena Colegiului Academic, ori în alte spaţii neconvenţionale alese de ei.

Studenţii specializării Fotografie, Cinematografie, Media (viitori operatori, regizori, redactori ori producători de televiziune) beneficiază de propriul studio, ca şi de asistenţa unor profesori cu solidă experienţă în domeniul televiziunii, fotografiei ori informaticii.

Facultatea noastră favorizează pentru toate specializările construcţia unei cariere solide şi aprofundate, oferind condiţii fertile pentru programe de cercetare, dar şi linie de Studii Masterale, după obţinerea Licenţei. Doctoratul în Teatru se află în curs de acreditare.

Viaţa studentească a unei facultăţi vocaţionale este dintre cele mai ofertante şi mai vii. Ea presupune lucrul individual şi în grup, creativitate în regim maxim şi un orizont larg pentru fiecare dintre tinerii care optează pentru o asemenea pregătire.

Admitere Facultate


CALENDAR IULIE:
Domeniul Teatru și Artele Spectacolului:
1. Specializarea Actorie / liniile de studiu: Română și Maghiară
• 15 – 20 iulie: înscrierea candidaţilor;
• 20 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 16,00)
• 22 – 23 *iulie: ETAPA I (proba eliminatorie)
• 24 iulie: ETAPA a II-a (proba I atelier)
• 25 iulie: ETAPA a II-a (proba II monolog)
• 26 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14,00)
• 27 şi 29 iulie: confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate (între orele 10,00-14,00);
• 30 iulie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă (între orele 10,00-14,00).
• 31 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.
*În funcţie de numărul de candidaţi, proba eliminatorie se va desfăşura într-o zi sau în 2 zile.

2. Specializarea Regie / linia de studiu: Română
• 15 – 20 iulie: înscrierea candidaţilor;
• 20 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 16,00)
• 22 iulie: ETAPA I (proba eliminatorie)
• 23 iulie: ETAPA a II-a (proba scrisă ora 10,00; proba orală ora 16,00)
• 24 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII ŞI DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR
• 25 iulie: REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE
• 26 – 27 iulie: confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate (între orele 10,00-14,00);
• 29 iulie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă (între orele 10,00-14,00);.
• 31 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

3. Specializarea Teatrologie (Jurnalism teatral; Management cultural) / linia de studiu: Română și Maghiară
• 15 – 20 iulie: înscrierea candidaţilor;
• 20 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi (după ora 16,00)
• 22 iulie: COLOCVIU/INTERVIU
• 23 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14,00)
• 24 iulie: confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate (între orele 10,00-14,00);
• 25 iulie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă (între orele 10,00-14,00);.
• 31 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.
 
Domeniul Cinematografie și Media
1. Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media / linia de studiu: Română și Maghiară
• 15 – 20 iulie: înscrierea candidaţilor;
• 20 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
• 23 iulie: ETAPA I (proba eliminatorie)
• 25 iulie: ETAPA II
• 26 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14,00)
• 27 şi 29 iulie: confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate (între orele 10,00-14,00);
• 30 iulie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă (între orele 10,00-14,00).
• 31 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

2. Specializarea Filmologie / linia de studiu: Română
• 15 – 20 iulie: înscrierea candidaţilor;
• 20 iulie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
• 24 iulie: Colocviu
• 25 iulie: AFIŞAREA REZULTATELOR (după ora 14,00)
• 26 – 27 iulie: confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate (între orele 10,00-14,00);
• 29 iulie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă (între orele 10,00-14,00).
• 31 iulie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

CALENDAR SEPTEMBRIE:
Domeniul Teatru și Artele Spectacolului:
1. Specializarea Actorie / liniile de studiu: Română și Maghiară
• 9 – 13 septembrie: înscrierea candidaţilor;
• 14 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
• 16 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie)
• 18 septembrie: ETAPA a II-a (proba I atelier) (ora 10,00)
• 18 septembrie: ETAPA a II-a (proba II monolog) (ora 17,00)
• 19 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR
• 19 septembrie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă
• (între orele 10,00-14,00);
• 20 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.  

2. Specializarea Regie / linia de studiu: Română
• 9 – 13 septembrie: înscrierea candidaţilor;
• 14 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
• 16 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie)
• 18 septembrie: ETAPA a II-a (proba scrisă ora 10,00; proba orală ora 13,00)
• 18 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR PROVIZORII (ora16,00)
• 19 septembrie: DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR (ora8,00)
• 19 septembrie: REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE (ora10,00)
• 19 septembrie: confirmarea definitivă a celor admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (între orele 11,00-14,00)
• 20 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

3. Specializarea Teatrologie (Jurnalism teatral; Management cultural) / linia de studiu: Română și Maghiară
• 9 – 13 septembrie: înscrierea candidaţilor
• 14 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
• 16 septembrie: COLOCVIU/INTERVIU
• 17 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR
• 18 septembrie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (între orele 10,00-14,00)
• 20 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.
 
Domeniul Cinematografie și Media
1. Specializarea Cinematografie, Fotografie, Media / linia de studiu: Română și Maghiară
• 9 – 13 septembrie: înscrierea candidaţilor;
• 14 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
• 16 septembrie: ETAPA I (proba eliminatorie)
• 18 septembrie: ETAPA II
• 19 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR  
• 19 septembrie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (între orele 10,00-14,00).
• 20 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.

2. Specializarea Filmologie / linia de studiu: Română
• 9 – 13 septembrie: înscrierea candidaţilor;
• 14 septembrie: afişarea listelor cu candidaţii înscrişi
• 16 septembrie: Colocviu
• 17 septembrie: AFIŞAREA REZULTATELOR
• 18 septembrie: confirmarea locurilor pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate şi cu taxă (între orele 10,00-14,00).
• 20 septembrie: refacerea clasamentului şi afişarea listei finale a candidaţilor admişi.


Actorie:
Concursul se realizează separat pentru linia ROMÂNĂ şi linia MAGHIARĂ, după acelaşi regulament. Examenul presupune criterii de selecţie pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă:

Etapa I
Linia de studiu: Română
O probă orală/practică eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coreografice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La intrarea în sala de examinare, candidatul prezintă comisiei un repertoriu de concurs propriu, compus din:
• minimum 10 poezii, de stiluri şi factură diferite,
• 2 monoloage selectate din piese de teatru,
• 2 povestiri la persoana întâi, 3 fabule. În cadrul etapei eliminatorii candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Linia de studiu: Maghiară
O probă orală/practică eliminatorie, de testare a aptitudinilor vocale, coregrafice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La intrarea în sala de examinare, candidatul prezintă comisiei un repertoriu de concurs compus din:
• minimum 10 (zece) poezii dintre care 5 (cinci) alese în mod obligatoriu din lista care urmează, şi restul de minimum cinci (de stiluri şi factură diferite) la alegerea candidatului. Lista poeziilor din care se pot alege cele 5 poezii obligatorii: Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, így köszöne neki; Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi, a táborozáskor; Petőfi Sándor: Szeptember végén; Arany János: Bor vitéz; Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára; József Attila: Mama; Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat; Salamon Ernő: Egyszerű szerelmes ének; Weöres Sándor: Vásár; Varró Dániel: Hat jó játék kisbabáknak;
• 2 povestiri din care prima obligatorie (Örkény István: Gondolatok a pincében) iar cea de a doua o povestire din literatura maghiară sau universală, la alegerea candidatului;.
• 2 monoloage din care primul la alegere, iar al doilea obligatoriu, selectat din următoarele liste.

Etapa a II-a
Linia de studiu: Română și Maghiară
Etapa presupune trei probe:
1. Atelier de improvizaţie: testarea imaginaţiei creatoare şi a aptitudinilor muzicale şi ritmice, cu pondere de 50% în media finală. Proba se va da în grup, iar candidaţii trebuie să se prezinte în costum de mişcare.
2. Un monolog din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei, cu pondere de 40% în media finală. Examinarea este individuală. Repertoriul este comun cu cel de la etapa I eliminatorie.
3. Media obţinută la examenul de bacalaureat/media obţinută la examenul de licenţă cu pondere de 10 % în media finală (pentru absolvenţii de liceu respectiv pentru licenţiaţi)
Criterii de departajare:
• Nota de la proba „atelier de improvizaţie”
• Nota de la proba „monolog”
• Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:
• Nota de la proba „atelier de improvizaţie”
• Nota de la proba „monolog”
• Media obţinută la examenul de licenţă.
Testarea se poate realiza individual şi/sau în grup, în funcţie de numărul candidaţilor

REGIE :
Etapa I
Linia de studiu: Română
O probă orală eliminatorie, de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de cultură generală (testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, al artelor plastice, muzicii şi literaturii). Candidatul va susţine un interviu pe aceste teme şi va comenta, din punct de vedere dramatic, imagini fotografice, tablouri sau/şi desene (la alegerea comisiei), va imagina biografii de personaj, va construi acţiune dramatică cu nod conflictual şi va răspunde la întrebări din repertoriul de concurs.

Etapa a II-a
Etapa presupune trei probe:
1. Probă scrisă: transpunerea în imagini scenice a unui fragment dintr-o operă dramatică din repertoriul de concurs, cu pondere de 30 % în media finală.
2. Probă practică/orală: realizarea scenică a unui fragment dintr-o piesă de teatru din repertoriul de concurs, cu pondere de 40 % în media finală. Proba se desfăşoară în studio iar candidatul are la dispoziţie cîteva obiecte, cu care va sugera elementele de scenografie. În distribuţie vor fi cooptaţi ceilalţi candidaţi. Repertoriul de concurs este comun cu cel de la etapa I.
3. Nota obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 30 % în media finală.
Criterii de departajare:
• Nota obţinută la proba practică.
• Nota obţinută la proba  scrisă.
Criterii de selecție pentru licenţiaţi:
• Testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, artei, muzicii şi literaturii – probă practică/orală, cu pondere de 85 % în media finală. Candidatul va susţine un interviu pe aceste teme şi va comenta, din punct de vedere dramatic, imagini fotografice, tablouri sau/şi desene (la alegerea comisiei), va imagina biografii de personaj, va construi acţiune dramatică cu nod conflictual şi va răspunde la întrebări din repertoriul de concurs.
• Media obţinută la examenul de licenţă, cu pondere de 15 % în media finală.
Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. La această probă nu se admit contestaţii.
Criterii de departajare pentru licenţiaţi:
• Nota obţinută la testarea spiritului de observaţie, a memoriei vizuale, a fanteziei creatoare şi a capacităţii de a sugera o acţiune dramatică; cunoştinţe din domeniul teatrului, artei, muzicii şi literaturii – probă orală.
• Media obţinută la examenul de licenţă.
• Media obţinută la examenul de bacalaureat.

Teatrologie :
Linia de studiu: Română
Criterii de selecție:
Probă orală: Colocviu de cultură generală şi teatrală; testarea spiritului critic prin:
• analiza unei piese din Repertoriul de concurs*, cu pondere de 30% în media finală.
• prezentarea şi comentarea unui spectacol de teatru vizionat, la alegerea candidatului, cu pondere de 30% în media finală.
• Media obţinută la examenul de bacalaureat, cu pondere de 40 % în media finală.

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la Limba şi literatura română la examenul de bacalaureat.
Criterii de selecție pentru licenţiaţi:
1. Testarea cunoştinţelor de cultură teatrală; testarea spiritului critic pe baza analizei unei piese din Repertoriul de concurs, în cadrul colocviului, cu pondere de 50 % în media finală. Proba se desfăşoară oral.
2. Media obţinută la examenul de licenţă, cu pondere de 50 % în media finală.
Criterii de departajare pentru licenţiaţi:
1. Media obţinută la examenul de bacalaureat.
2. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual.
Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:
• Vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la faza naţională a olimpiadelor şcolare organizate de Ministerul Educaţiei, pe parcursul anilor de liceu, la Limba şi literatura română.
• Candidaţii olimpici nu pot fi înscrişi decât dacă depun la sediul facultăţii, până la afişarea rezultatelor provizorii, diploma de premiant la olimpiadă, în original.
Linia de studiu: Maghiară

Criteriu de selecţie:
1. Interviu. Proba I.  Prezentarea şi comentarea unui spectacol de teatru la alegerea candidatului – cu pondere de 30% în media finală. Proba II. Discuţie despre o imagine (pictură, fotografie de spectacol) aleasă de comisia de admitere – cu pondere de 30% în media finală.
2. Media obţinută la examenul de bacalaureat – cu pondere de 40% în media finală.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura maghiară.
2. Calificativul obţinut la proba orală de bacalaureat la Limba străină .

Criterii de selecție pentru licenţiaţi:
1. Interviu. Proba I.  Prezentarea şi comentarea unui spectacol văzut la alegerea candidatului – cu pondere de 30% în media finală. Proba II. Discuţie despre o imagine (pictură, fotografie de spectacol) aleasă de comisia de admitere– cu pondere de 30% în media finală.
2. Media obţinută la examenul de licenţă – cu pondere de 40% în media finală.
Criterii de departajare pentru licenţiaţi:
1. Media obţinută la examenul de bacalaureat.
2. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura maghiară.

Situaţia câştigătorilor de olimpiade şcolare:
• Vor fi admişi cu nota 10 absolvenţii de liceu care au obţinut cel puţin un premiu I, II sau III la faza naţională a olimpiadelor şcolare organizate de Ministerul Educaţiei, pe parcursul anilor de liceu, la Limba şi literatura maghiară.
• Candidaţii olimpici nu pot fi înscrişi decât dacă depun la sediul facultăţii, până la afişarea rezultatelor provizorii, diploma de premiant la olimpiadă, în original.

Cinematografie Fotografie Media
Linia de studiu: Română și Maghiară
Direcţii/rute de specializare:
• Imagine de film şi TV.
• Comunicare audio-vizuală, scenaristică, publicitate media.
Criterii de selecţie pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat respectiv absolvenţi cu diplomă de licenţă:
Etapa I (eliminatorie)
Aceasta constă în testarea cunoştinţelor de cultură generală şi de specialitate (media, fotografie, teatru, film, literatură română şi universală, muzică, arte plastice etc.). Candidatul va susţine un interviu pe aceste teme şi va prezenta o motivare personală pentru alegerea acestui domeniu. De asemenea, candidatul va prezenta un portofoliu, compus din materiale realizate personal, care să demonstreze abilităţile sale în domeniu. Portofoliul va fi depus (in format electronic pe suport CD sau DVD date) la înscriere şi va conţine unul dintre următoarele tipuri de materiale:
• exerciţiu de filmare, în lungime de maximum trei minute, prezentat pe suport digital în unul dintre urmatoarele formate: DV avi / MPG2 / DV mov.
• maximum 10 fotografii color sau alb negru, o singură temă sau maximum 2 teme ( ex: 5 portrete şi 5 fotografii cu copaci sau ferestre…etc). Format digital -format jpg. landscape 1280/720pixels, rezolutie 72pixels/inch
• animaţii, montaje video în unul dintre următoarele formate: DV avi / HDV -mpg2 / DV mov.
Candidatul va fi notat cu admis/respins. Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. Promovarea în etapa următoare a concursului este condiţionată de obţinerea de către candidat a calificativului admis, calificativ comunicat candidatului la încheierea tuturor seriilor de examinare.
 
Etapa a II-a
Probă orală care constă din:
• analizarea de către candidat a unui fragment de film artistic, reportaj, documentar, reclamă cu pondere de 40% în media finală.
• analiza unei picturi din punctul de vedere al conţinutului şi al formei plastice cu pondere de 40% în media finală.
• media obţinută la examenul de bacalaureat/media la licenţă cu pondere de 20% în media finală (pentru absolvenţii de liceu respectiv pentru licenţiaţi).

Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la etapa a II-a.
2. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura română.

Filmologie
Linia de studiu: Română
Criterii de selecţie:
1. Colocviu (probă orală) de cultură cinematografică, cultură generală şi mass-media; testarea spiritului critic pe baza unui fragment de film din filmografia obligatorie, cu pondere de 80% în media finală.
2. Media la examenul de bacalaureat, cu pondere de 20 % în media finală.
Candidaţii vor fi grupaţi în serii de examinare şi vor fi examinaţi individual. Rezultatele vor fi comunicate candidaţilor la încheierea tuturor seriilor de examinare.
Criterii de departajare:
1. Nota obţinută la proba scrisă de bacalaureat la Limba şi literatura română.
2. Calificativul obţinut la proba orală de bacalaureat la Limba străină .

Criterii de selecţie pentru licenţiaţi:
1. Proba de aptitudini : Testarea spiritului critic pe baza unui fragment de film din filmografia obligatorie  - examenul este oral, cu pondere de 85% în media finală.
2. Media de la examenul de licenţă, cu pondere de 15% în media finală.

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:
1. Media la licenţă.
2. Media la examenul de bacalaureat.

Specializari Facultate


Artele Spectacolului
Cinematografie și Media

Masterate


Teatru, Film şi Multimedia
• Domeniul: Arte/Teatru;
• Forma de învăţământ: Curs de zi;
• Durata studiilor: 4 semestre;
• Descrierea specializării: Masterat interdisciplinar, care oferă candidatului posibilitatea de a opta pentru următoarele module de specializare.
• Admitere: Candidaţii vor fi grupaţi în serii şi examinaţi în funcţie de opţiunea declarată pe fişa de înscriere pentru unul dintre modulele existente.

Criterii de departajare:
1. media obţinută la examenul de licenţă
2. media obţinută la examenul de bacalaureat

Master II: Actorie şi Regie
A. Actorie
Se adresează doar absolvenţilor care au o licenţă în Artele spectacolului (Actorie, Actorie de păpuşi şi marionete, Coregrafie). (linia de studiu română)
Condiţii de admitere: Pentru candidaţii care optează pentru modulul Actorie, este obligatorie diploma de licenţă în Artele spectacolului.

Probe de concurs:
1. Candidatul va prezenta un repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – reprezentând 50% din notă.
2. Candidatul va susţine o probă practică de improvizaţie teatrală – reprezentând 50% din notă.
Nota finală se calculează prin media aritmetică simplă a celor două probe.
B. Regie de teatru
Se adresează absolvenţilor care au o licenţă în Artele spectacolului (regie, actorie), Scenografie. (linia de studiu română)

Master III: Teatru Contemporan (Actorie şi Teatrologie)
(linia de studiu: maghiară)
A. Actorie
Condiţii de admitere: Pentru candidaţii care optează pentru modulul Actorie, este obligatorie diploma de licenţă în Artele spectacolului (Actorie, Actorie de păpuşi şi marionete, Coregrafie)

Probe de concurs:
1. Candidatul va prezenta un repertoriu de roluri sau monologuri, din care comisia va alege cele care vor fi interpretate – cu pondere de 50% în media finală.
2. Candidatul va susţine o probă practică de improvizaţie teatrală – cu pondere de 50% în media finală.
Media finală se calculează prin media aritmetică simplă a celor două probe.
B. Teatrologie

Probe de concurs:
1. Candidatul va susţine un interviu pe baza unui proiect individual de cercetare sau creaţie în domeniu, redactat anterior în scris. Textul scris al proiectului, redactat în Times New Roman, corp 12, format A4, la 1,5 rânduri, va avea minimum 8000 de semne şi va fi urmat de o bibliografie cuprinzând cel puţin 5 referinţe relevante pentru domeniu – cu pondere de 50% în media finală.
2. Candidatul va prezenta o lucrare scrisă proprie (de preferinţă studiu sau eseu) cu tematică din domeniul teatrului sau al dramaturgiei. Textul va fi redactat în Times New Roman, corp 12, format A4, la 1,5 rânduri şi va avea minimum 8000 de semne – cu pondere de 50% în media finală.
Nota finală se calculează prin media aritmetică simplă a celor două probe.

Criterii de departajare:
1. media obţinută la examenul de licenţă
2. media obţinută la examenul de bacalaureat


Contact


Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, Cod poștal: 400084, Cluj-Napoca, România.
Telefon: +40 264 590066
Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Pagina Web: www.teatrutv.ubbcluj.ro

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop