Lista Facultati | Admiterea la Facultate, Subiecte Admitere 2013

Switch to desktop

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Prezentare

FAIMA acorda la absolvirea studiilor de licenta DIPLOMA DE INGINER in domeniul "Inginerie si Management", eliberata de UPB.

Facultatea se adreseaza atat tinerilor interesati sa-si construiasca o cariera in mediul afacerilor (in domeniul industrial si in alte domenii), cat si celor ce doresc sa-si dezvolte propriul business.

Brosura in limba romana cu prezentarea pe scurt a FAIMA poate fi descarcata in format "pdf" aici

Admitere Facultate

Admitere FAIMA - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afacerilor

Site Admitere Politehnica Online: admitere.upb.ro

PROGRAM PREGATIRE 2013 (click pentru deschidere in format pdf)
Programul este GRATUIT şi se adresează tuturor elevilor de liceu care doresc să realizeze o pregătire suplimentară la matematică şi fizică pentru examenul de admitere - Studii universitare de licenţă, anul universitar 2013-2014.

Admiterea se va face pe baza unei probe orale - interviu si pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat
Proba orala - INTERVIU - va fi sustinuta de catre candidat in aceeasi zi cu inscrierea
Click pentru a descarca CHESTIONAR PENTRU INTERVIU


Acte necesare Admitere Politehnica:
Pentru fiecare facultate la care se înscrie, candidatul trebuie să depună câte un dosar, cuprinzând documentele din lista de mai jos.
Atenţie! Dacă se înscrie la mai multe facultăţi cu examen scris, candidatul trebuie să depună dosarul şi să plătească taxa o singură dată - la prima astfel de facultate, unde va da şi examenul. Dacă se înscrie şi la una sau mai multe facultăţi cu fără examen scris, trebuie să depună separat câte un dosar la fiecare astfel de facultate.

1. Fişa de înscriere tip, în care se menţionează, sub semnătură şi răspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv. Vă recomandăm să vă preînscrieţi (click aici) pentru a reduce timpul de aşteptare la secretariat. În caz contrar primiţi formularul la secretariatul facultăţii şi îl completaţi în momentul înscrierii.

2. Trei fotografii tip buletin de identitate

3. Diploma de bacalaureat; candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie sau în sesiunea august-septembrie 2013 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală de la bacalaureat cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă; unele facultăţi solicită depunerea diplomei sau adeverinţei de bacalaureat în original; vă rugăm să consultaţi secretariatele facultăţilor pentru a afla această informaţie;

4. Certificatul de naştere, în copie legalizată

5. Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează

6. [Facultatea de Inginerie în Limbi Străine] Certificat de competenţă lingvistică; sunt acceptate certificate eliberate de instituţii abilitate sau de Departamentul de Limbi Moderne din U.P.B., în urma unui test care va fi susţinut pe data de 19 Iulie 2013

7. Chitanţa de plată a taxei de înscriere sau dovada privind îndeplinirea condiţiilor de scutire de la plata taxei.
Sunt scutiţi de plata taxei orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revoluţiei, răniţii în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, copiii salariaţilor din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi copiii personalului didactic.

8. [Olimpici naţionali sau internaţionali] Act doveditor al statutului de olimpic

9. Candidaţii rromi trebuie să obţină viza pe dosarul de admitere de la secretarul şef al Universităţii Politehnica Bucureşti - prof.dr.ing Gabriel IACOBESCU ( Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Tel. +4021-402-9198).

10. Dosar plic

 

Pliant Admitere Politehnica

Masterate

Tipuri de programe (click pe fiecare pentru prezentare in format pdf):

- Calitatea produselor si serviciilor
- Ingineria resurselor umane in organizatiile industriale
- Antreprenoriat, managementul si ingineria afacerilor

Numarul de locuri pentru fiecare program este de:
- 20 locuri cu finantare de la buget (fara taxa)
- 15 locuri cu taxa (taxa de scolarizare anuala este de 5000 lei)

Fiecare program de master consta in: prelegeri, studii de caz, aplicatii, proiecte si in prezentari ale rezultatelor cercetarilor individuale, urmate de dezbateri.
Durata fiecarui program este de 2 ani.
Programul de master se finalizeaza printr-o lucrare de  disertatie.

Conditii de admitere

Candidatii trebuie sa fie absolventi de invatamant superior, indiferent de specializare.
Pentru a ocupa unul din locurile subventionate, candidatul nu trebuie sa mai fi beneficiat de studii postuniversitare subventionate de la buget.


Acte necesare pentru inscriere

- Fisa de inscriere tip (obtinuta de la Comisia de admitere a facultatii)
- Doua fotografii, realizate recent (color, format 3x4cm)
- Diploma de bacalaureat, in original
- Diploma de Licenta sau echivalenta acesteia, in original
- Foaie matricola/suplimentul la diploma in original
- Certificat de nastere - copie legalizata
- Certificat de casatorie - copie legalizata (daca este cazul)
- Adeverinta medicala tip, eliberata de un cabinet medical din care sa rezulte ca solicitantul este apt medical pentru specializarea la care candideaza
- Chitanta privind plata taxei de inscriere (100 ron)
- Copie Carte de Identitate

Informatii suplimentare

Va invitam sa vizitati urmatorul link unde veti gasi toate detaliile, inclusiv metodologia admiterii la studiile de master in UPB:  http://www.upb.ro/studii-master.html#admitere-masterat

Pentru alte informatii va rugam sa sunati la telefon: 021.316.96.44 / 021.402.93.36
Secretar studii de master si studii academice postuniversitare: ing. Otilia Dumitrescu
E-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Doctorate

Admiterea la studii universitare de doctorat se organizează in sesiunea septembrie-octombrie, în conformitate cu următorul program:
Înscrierea candidaţilor - 02 septembrie – 18 octombrie 2013

Conţinutul dosarului de înscriere:
Cerere de înscriere
Fişa personală de înscriere
Curriculum vitae
Lista lucrărilor publicate
Copii legalizate (la notariat) după următoarele documente:
Diploma de absolvire
Foaia matricolă
Diploma de bacalaureat
Certificat de naştere
Certificat de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (unde este cazul)
Chitanţa privind plata taxei de înscriere.
Copie buletin/carte de identitate.

Valoarea taxei de înscriere este de 100 lei şi se achită la casieria UPB.

Alte detalii (regulament, metodologie etc.) se pot gasi pe site-ul UPB: http://www.upb.ro/doctorat.html#admitere-doctorat

Contact

Adresa: Universitatea Politehnica din Bucuresti          
Str. Splaiul Independentei 313, Sector 6
Corp BN, etaj 2, sala BN 229.

Telefon:

021.402.96.72 (Secretariat Decanat)
021.402.95.54 (Secretariat Facultate)
021.402.95.28 (Secretariat Departamentul Management)
021.402.92.68 (Secretariat Departamentul Economie)
                     (Secretariat Departamentul Inginerie Economica)
021.402.93.36 (Studii Postuniversitare)
Fax:  021.316.96.44
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Pagina Web: faima.pub.ro

Copyright © www.ListaFacultati.ro 2007-2013 . Continutul acestui site nu poate fi reprodus, integral sau partial, fara acordul scris al ListaFacultati.ro.
Incalcarea prevederilor copyrightului este reglementata de Legea nr.8/1996. Informatiile de pe site au caracter orientativ si neoficial. Nici o raspundere nu este asumata de www.ListaFacultati.ro cu privire la: valabilitatea si corectitudinea informatiilor de pe site, acreditarea / abilitarea / recunoasterea institutiilor si a studiilor/cursurilor prezentate. Va rugam a verifica /contacta institutiile (sau organizatiile corespunzatoare) care au studii / cursuri ce va intereseaza si alte surse corespunzatoare pentru informatii corecte si valabile.

Top Versiunea Desktop